Brat Gaelach

Bhí ceolchoirm iontach againn i rith Seachtain na Gaeilge! Chan gach rang os comhair na scoile agus bhí gach duine ar fheabhas!

Féach orainn ag canadh ‘Amhrán na bhFiann’ an seachtain seo caite.

Seo iad na Gaeilgeoirí na Seachtaine ó Feabhra agus ó Mhárta. Maith sibh!

 

Gaeilgeoirí na Seachtaine ó Eanáir. Go hiontach!!!

 

Maith sibh ‘Gaeilgeoirí na Seachtaine’! 9ú Nollaig 2016

dec-9

 

Baineann na naíonáin shóisearacha taitneamh as cluichí gaeilge go háirithe Biongó.

img_2576 img_2577 img_2578 img_2579 img_2580

Tá na Gaeilgeoirí na Seachtaine go léir AR FHEABHAS! Maith sibh! Seo iad na buatóirí ó Dheireadh Fomhair go Samhain.

 

 

 

 

 

Bhíomar go hiontach ag canadh Amhráin na bhFiann!

 

Féach orainn ag déanamh an haca Gaelach!

 

Seachtain na Gaeilge 2016

An Déardaoin

Inniu, bhí ceolchoirm sa halla agus chan gach rang amhrán álainn as Gaeilge. Bhí sibh go léir ar fheabhas!

An Chéadaoin

Rinneamar toraíocht taisce inniu agus bhí an-chraic againn!

 

An Mháirt

Lá sár-mhaith a bhí againn arís inniu. Ar maidin, chuaigh gach rang go dtí an halla agus bhí ‘tráth na gceist’ againn. Bhuaigh Foireann 18- maith sibh! Tar éis é sin, rinne gach duine an Haca Gaelach- bhí sibh ar fheabhas!!!

 

An Luan

Bhí lá iontach againn inniu. Rinne gach duine léitheoireacht beirte, chanamar amhráin agus bhí dánta a rá againn freisin. D’imir rang a haon, a dó agus a trí cluichí cispheile…as Gaeilge is cinnte! Féach anseo…